Ochrana osobních údajů

  1.      OBECNÉ

PAVLŮ-Complex, s.r.o. provozující tyto webové stránky www.pavlu-complex.cz (dále jen webové stránky) zabývající se prezentací nabízených služeb i produktů se zavazuje, že bude chránit a respektovat Vaše právo na soukromí.

V souvislosti s nařízením GDPR od Evropské Unie si dovolujeme nabídnout zde rozšířené zásady ochrany osobních údajů.

Tyto zásady jasně stanovují základ, jakým způsobem budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, které nám poskytnete. Jedná se zejména o:

Funkce a služby webových stránek, které jsou Vám k dispozici během Vaší návštěvy webových stránek.

Funkce a služby, které Vám jsou poskytovány během návštěvy zahrnující Vaše přihlášení do systému administrace, eshopu atd.

Když využíváte našich služeb elektronickou cestou či cestou tzv. na dálku.

Výše zmíněné zahrnuje i komunikaci e-mailem, skrze telefon a další komunikaci mezi námi a Vámi.

Prosíme Vás, přečtěte si laskavě následující text, abyste pochopili, jaké osobní údaje o Vás schraňujeme a jak s nimi budeme nakládat.

Svým odsouhlasením těchto zásad plně akceptujete jejich obsah i dopad.

Naše společnost Vám poskytuje tzv. přehledný přístup tak, jak to vyžadují dozorové orgány. V případě nejasností máte kdykoli právo kontaktovat nás na adresách uvedených v části Kontakty.

  1.      JAKÉ INFORMACE A OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS SCHRAŇUJEME

Můžeme o Vás shromažďovat jakékoli údaje, které nám poskytnete. Tyto informace nám můžete poskytnout např. vyplněním formulářů na webových stránkách, zasláním e-mailem, sdělením tzv. formou na dálku, která zahrnuje telefonický hovor či formou osobního setkání a sdělení.

Dále můžeme shromažďovat automaticky různé informace na základě cookies souborů když navštěvujete naše webové stránky.

Veškeré osobní údaje můžeme shromažďovat a využívat na dobu k danému účelu nutnou a to dle platné legislativy.

  1.      PRO CO VÝŠE ZMÍNĚNÉ INFORMACE VYUŽÍVÁME

Dané informace používáme za těmito účely:

Abychom Vám poskytli naše služby.

Abychom Vám poskytli kvalitní a relevantní informace.

Abychom Vás upozornili na změny v nabízených službách a produktech.

Abychom námi poskytované služby neustále vylepšovali.

Abychom Vám poskytli informace třetích stran, je-li to pro zvýšení kvality námi nabízených služeb vhodné.

  1.      SDĚLOVÁNÍ INFORMACÍ

Vaše osobní údaje můžeme sdílet se třetími stranami a to pouze v případě, že odsouhlasíte tyto zásady ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje můžeme sdílet se třetími stranami tam, kde to povoluje zákon nebo kde je tzv. oprávněný zájem. Dále můžeme Vaše osobní údaje sdílet, abychom zabránili trestnému činu, ochránili naše práva a majetek i rovněž práva a majetek našich zákazníků či jiných.

  1.      KDE JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁNY

Údaje, které shromažďujeme o Vás, jsou uchovávány a zpracovány v rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“).

Bylo-li Vám poskytnuto heslo, přístupový kód či jiný prostředek ověření nebo jste si je sami vygenerovali a to pro účely získání určité funkce našich webových stránek, jste povinni tento prostředek ověření držet v tajnosti a dodržovat naše pokyny. Za toto udržení a schraňování jste zcela odpovědní Vy.

Přenos informací v rámci internetu i jiného prostředku komunikace na dálku v zásadě není vždy zcela bezpečný. I přes to, že vynaložíme úsilí, aby tento přenos informací byl bezpečný, nemůžeme Vám zaručit a neneseme žádnou odpovědnost, že tomu tak skutečně bude. Pokud s tímto nesouhlasíte, doporučujeme Vám neodsouhlasit tyto zásady.

  1.      JAKÁ MÁTE PRÁVA

Je-li to pro konkrétní situaci relevantní, máte podle platných právních předpisů mnohá práva v souvislosti s ochranou osobních údajů.

Krom jiného máte tato práva:

Právo nahlížet do osobních údajů, které jsou o Vás drženy.

Právo požádat nás o změny ve Vašich osobních údajích.

Právo omezit rozsah uchovávaných osobních údajů.

Právo zažádat o výmaz Vašich osobních údajů (dle GDPR tzv. „být zapomenut“) a to krom údajů potřebných pro naši společnost pro auditorské, účetní a další zákonem dané účely.

Právo požádat o přenos Vašich osobních údajů k jiné organizaci.

V případě, že vyžadujete akci pro využití jakýchkoli Vašich výše uvedených práv, kontaktujte nás na kontaktech uvedených v odstavci Kontakty. Každý takovýto úkon si dovolujeme zpoplatnit částkou 350,- Kč bez DPH.

  1.      COOKIES

V rámci provozu webových stránek používáme tzv. soubory cookies a daší prostředky, které s Vaším svolením ukládají malé množství dat do Vašeho internetového prohlížeče, aby z Vašeho internetového prohlížeče umožnili sběr potřebných dat. Cookies umožňují v rámci internetu rozpoznat uživatele, aniž by znali jeho konkrétní identitu. Na základě získaných informaci můžeme zdokonalovat funkčnost našich webových stránek a dát Vám tak kvalitní zdroj informací a funkcí.

  1.      ZMĚNY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máme právo kdykoli provést změny osobních údajů a je-li to nutné upozornit Vás na tuto skutečnost prostředkem komunikace k tomu vhodným.